the biggerest fan!

 150,00

  • 24 flesjes met bier naar keuze.
  • Uniek Sweynbeer shirt.
  • Stickers en bierkaartjes.
  • Invite voor de openingsparty.
  • 2 consumpties op de openingsparty.

4 flesjes zijn niet voldoende voor jou, jij gaat uiteraard meteen voor de 24 stuks! We raden aan deze wél standaard met maten te consumeren, of te spreiden in de tijd. Op geraakt het zeker, maar het zou tof zijn dat je je er ook iets van herinnert. Met het unieke Sweynbeer shirt rond uw vege lijf kan je de stickers en bierkaartjes bekijken, en ook de invite voor de openingsparty, waar je ook recht hebt op 2 consumpties. De datum van de openingsparty wordt tijdig gecommuniceerd.

Andere crowdfunding mogelijkheden

Bijkomende informatie