De brouwerij

Een brouwerij is meer dan 4 muren alleen.
In het geval van Sweynbeer gaat het om 4 muren,
4 personen, 1 gebouw en 1 grote goesting.
Maak hier snel kennis met het totaalpakketje.

Wie is Sweynbeer bv

Een Maintenance Project Planner, een Administratief medewerker, een General Manager en een Designer vonden het maar eens tijd om de koppen bij elkaar te steken en een brouwerij uit te bouwen waar uniek bier centraal staat. Nieuwe brouwprocessen, of ook diegene die teruggrijpen naar het verleden, staan centraal bij brouwerij Sweynbeer.

Tsjerk Raeymaekers (Elewijt) zwaaide bij Sweynbeer tot voor kort de plak samen met zijn vrouw Veerle De Vits.
Dat was echter buiten de waard gerekend! Door de oprichting van Bottles & Barrels, een VZW waar bierliefde centraal staat en waar een deel van de ondergetekenden elkaar beter hebben leren kennen, werd duidelijk dat de goesting veel verder ging dan enkel een bierfestival op poten zetten.
Tsjerk, Veerle en Lennert Vedts (Zemst) besloten het plan om een beleefbrouwerij uit te werken. Wouter Nicolaes (Elewijt) die een mooi verhaal met zich meebracht, kwam er als laatste bij. Dit verhaal kwam het verenigingsleven in Zemst en omstreken ten goede. Dus buiten bier geeft deze bende nog veel meer aan de samenleving terug. 

Sinds begin 2022 is de oprichting van de BV een feit en willen ze van Sweynbeer een nationaal merk maken.

Allen hebben ze ook ervaring in het organiseren van evenementen: zo zie je Studio 100 en Njam opduiken tussen hun voorgaande projecten, maar evengoed voorzitterschap van verschillende VZW’s en organisatie van verscheidene festivals,  markten en het gekende Zemstse Kerstdorp.

Ze hebben het plan en de ambitie om rond Sweynbeer een beleefbrouwerij uit te bouwen. Dat is geheel zoals het woord zegt; een brouwerij waar wat te beleven valt. Niet enkel een plaats waar bier gemaakt wordt dus, maar een gebouw waar mensen kunnen komen brouwen en bier komen ontdekken in al zijn facetten. Waar aan de hand van workshops, tastings en bezoeken iedereen bier kan komen ontdekken, of waar bierliefhebbers op eigen houtje hun hart kunnen ophalen temidden van geuren, kleuren, aroma’s en smaken. Het is vaak een plaats waar er iets kan gedronken worden tussen de ketels, waar een woordje uitleg nooit veraf is, en waar je met meer kennis buitengaat dan wanneer je binnenkomt. Zij het soms niet in een rechte lijn.

Maar waar zal dit alles dan plaatsvinden, sinds de microbrouwerij in de Sweynbeerstraat lichtjes te klein aan het worden is?

De brouwerij

Korte geschiedenis

De toelating tot het bouwen van “een huis met groote zaal” werd door het Schepencollege van Elewijt in zitting van 17 januari 1923 verleend aan de toenmalige Pastoor Verlinden.

Voorafgaand, op 9 december 1922, hadden de gebroeders Van Waelhem – metsers uit Elewijt – een offerte opgemaakt voor de volledige afwerking voor de prijs van 46.124 frank.

In de beschrijving van de werken valt ondermeer te lezen:

Ten 1ste: “De metserij zal gedaan worden met Boomsche klampsteen en met Doorniksche kalk en de witte steenen welke ter plaatse liggen en de oude hofmuur afbreken en mede gebruiken volgens op tekening aangewezen wordt.” 

[…]

Ten 3de: “De nodige witte steenen voor de deuren en vensters in den voorgevel (volgens de teekening aanduidt) moeten door den eigenaar geleverd worden.  

Dit verklaart mede waarom de Gildezaal er ouder uitziet dan ze eigenlijk is.  Vermoedelijk zijn de zandstenen portalen afkomstig van de steengroeve in Perk en “recuperatie” van oudere gebouwen, mogelijk zelfs met een link naar de legendarische familie Keldermans.

Ten 4de: “De moortel zal gemaakt worden van gelijke deelen zavel en kalk en de nodige zavel zal op de eigendom van den Heer Baron De Becker gestoken worden.”

Men gaat er van uit dat de metselwerken nog startten in de in winter van 1923, zeker is dat koster Frans Huybrechts de zaal in 1923 heeft betrokken. In datzelfde jaar is ook de Gildezaal afgewerkt gezien de stichtingsdatum van de Volksboekerij die er was in  ondergebracht.

DIT BETEKENT DAT DE GILDEZAAL IN 2023 HAAR 100e VERJAARDAG VIERT!  

Op 20 juli 1928 werd de vzw Sint-Augustinus opgericht en werden de kosterwoning, de Gildezaal en het scoutsplein door Baron De Becker-Remy aan de vzw geschonken.

Het parochiaal verenigingsleven speelde zich vele jaren af in de Gildezaal die daardoor een begrip is geworden voor al wie met de samenleving begaan was.  De Gildezaal was de thuishaven van de Boerengilde, de Boerinnenbond, de KAJ, de KSA, KAV, KVLV, het ACV, de postzegelkring, het bachkoor, de Kunstkring, etc . De CM had er zitdagen, het was de lokale bibliotheek, er werden catechismuslessen gegeven, filmvoorstellingen, toneeloptredens, bloedinzamelingen etc…  

We komen terug op de hogervermelde Baron De Becker-Remy, blijkbaar een goede vriend van pastoor Verlinden.  

De bouw van het kostershuis en de gildezaal werd volledig gefinancierd door Baron De Becker-Rémy. Hij was tevens de eigenaar van het Rubenskasteel sinds 1913 en het kasteel bleef in zijn familie tot 1954.

Baron De Becker liet het neerhof van het Rubenskasteel grondig verbouwen en verfraaien in de periode 1914-1918…  In WOI waren alle bouwmaterialen aan Duits bewind onderworpen en kon men geen bouwwerken uitvoeren zonder bijzondere toelating van het lokale Duitse bestuur.  In het Rubenskasteel was ook een Duits garnizoen gekwartierd.  

Doctor Auguste De Becker werd één van de belangrijkste Belgische industriëlen nadat hij was gehuwd met de dochter van Edward Rémy, destijds de grootste zetmeelproducent van het land. Hij was volksvertegenwoordiger, later senator en na WOI geëerd met de titel van Baron. Ondanks zijn onberispelijke staat van dienst in ons land zit er toch een kronkel in wat er is gebeurd in WOI. De firma Rémy is niet armer geworden in WOI en het feit dat het neerhof van het Rubenskasteel werd verbouwd in de jaren 14-18, met toestemming van de Duitse bezetter, geeft stof tot nadenken.  

Het zou daarom best kunnen dat Baron De Becker-Rémy een geste moest doen na WOI aan de kerk en bevolking van Elewijt “om een aflaat te bekomen” en dat daar de oorsprong ligt van de Gildezaal… maar dat is stof voor verder onderzoek.

Alleszins onthouden we dat de Kosterswoning en de Gildezaal volgend jaar 100 jaar oud zijn en dat moet gevierd worden.  Wij kunnen alvast niet wachten om aan de festiviteiten te beginnen… 

 

Met dank aan De Semse en aan Roger Debroeck voor zijn teksten waaruit we graag citeerden

Waarom een gebouw in Elewijt?

Om te beginnen: de Gildezaal verplaatsen zou nogal moeilijk zijn. Dus qua locatie zijn we er sowieso aan gebonden. Maar… we zouden het niet anders willen.
Elewijt is een levendige plaats. Het pittoreske dorpsplein geeft zin om te ontdekken, de jaarlijkse kermis krijgt volk over de vloer, den Elewijtse Halve trekt per jaar liters zweet naar boven en de Sint-Hubertus Processie is een uniek iets in groot Zemst.

Verder hangt Elewijt aan elkaar van de geschiedenis. Victor Servranckx (naar wie de straat van de Gildezaal genoemd werd) is een gekend én vermaard abstract kunstenaar die zich Elewijtenaar mocht noemen. En ook Hubert Van Innis deed als boogschutter Elewijt faam aan door met tal van medailles van de Olympische Spelen naar huis te komen. Of moeten we P.P. Rubens nog vernoemen, die een kasteel kocht niet ver van de Gildezaal, het vereeuwigde in de landschappen van zijn schilderijen en er de laatste jaren van zijn leven doorbracht, samen met Helena?

Maar het belangrijkst van al (en dat staat uiteraard in schril contrast met alle namen die hierboven staan neergeschreven): Sweynbeer werd opgericht als brouwerij in Elewijt zelf, en kreeg door de straatnaam -Sweynbeerstraat- ook de naam mee. ‘Sweynbeer’ is een naam die al eeuwen terug dateert. Het dorp zit dus ook in het DNA van onze brouwerij. Dit is iets waar we trots op zijn en mee willen uitdragen.

Wat gaat er met de Gildezaal gebeuren?

Het plan omvat beiden de Gildezaal en aangebouwde Kosterwoning. Deze zouden we willen gebruiken als respectievelijk brouwerij en brewpub. Maar de woning zelf zou meer dan alleen brewpub worden; het zou onderdak kunnen bieden aan verenigingen en locals die een locatie nodig hebben om te vergaderen of workshops van lokale ondernemers te huisvesten. De zolderverdieping van het gebouw heeft voor ons ook een grote waarde, sinds we daar een koelschip willen zetten om de wereld van de Lambiek te kunnen betreden.

De Gildezaal zelf wordt de brouwzaal waar de ketels en gisttanks terecht komen. Hier wordt het bier gebrouwen en kunnen bezoekers ook het proces volgen. Dit willen we ook tonen door middel van grote raampartijen die uitgeven op de tuin en een horeca-gedeelte hetwelke hierin verweven zit.

Een doorlopend terras zorgt voor een uitnodigend geheel wat bezoekers naar binnen en buiten trekt. We willen dit terras in alle seizoenen gezellig en gebruiksklaar maken door de aankleding ervan erop te voorzien.

Beide gebouwen dienen een grondige renovatie te ondergaan. 

Het dak en de achtermuur van de Gildezaal zijn duidelijk aan vernieuwing toe waarbij kenners hebben meegegeven dat de huidige keepers voor het dak nog goed zijn, maar de rest van de dakconstructie dient herbekeken te worden. Dit is alvast een niet gering bedrag. Hierbij voorzien we de oude dakpannen bovenop isolatie voor het dak. De Gildezaal moet, omwille van de ketels die er staan, niet overdadig geïsoleerd te worden. De warmte die van de vergisting afkomstig is kan vaak zelfs de ruimte verwarmen, wat dan ook weer scheelt op verwarmingskosten.

Het zijgebouw achteraan dient opnieuw opgetrokken te worden, daar waar het deze dagen een bouwval is. Dit kan dienst doen als warme hergistingskamer en opslag.

De muurconstructie aan de straatkant zit goed, maar wordt in functie van stabiliteit onderzocht. Deze wordt in uitzicht behouden zoals voorgeschreven is.

De achtermuur, die aan het zicht onttrokken is, krijgt een grondige makeover. Grote raampartijen maken het moderner, en geven nodige lichtinval met inkijk op de brouwerij. Mogelijk kunnen hier zonneschermen ook welkom zijn om de warmte buiten te houden op hete dagen.

Een betonnen vloer wordt gegoten binnen in de brouwzaal, en wordt doorgetrokken naar buiten waar die het terras vormt. Dit terras komt niet verder dan het zijgebouw achteraan.

Het terras loopt door in een grasveld gecombineerd met bloemenweide en plantsoen. 

Onder het terras willen we een watertank voorzien ter opslag van regenwater afkomstig van de daken. Hiermee kunnen we de wc’s doorspoelen en onze tuin bewateren.

De werken onderverdeeld

Kosterswoning
Gelijkvloers
Hier zien we de brewpub ontstaan. Een plaats waar je de verschillende bieren kan proeven, de plaats langs waar je binnenkomt bij Sweynbeer. Er is ook een beperkte giftshop om bier mee naar huis te nemen.
Geraamde kost: €85.000

 
Kelder
Opslagplaats voor vaten en frisdrank voor de brewpub. 
Geraamde kost: €10.000

 

Tussenverdieping 

De eerste badkamer kan ingericht worden als toilet voor de brewpub en bovenliggende verdiepingen.  
Geraamde kost: €15.000

 

Tweede tussenverdieping 

Een klein zaaltje/kamer wat kan gebruikt worden als verlengde van de brewpub of kan gebooked worden als lokaal voor meetings . 
Geraamde kost: €10.000

 

Tweede verdieping 

Verdieping onder het dak met achteraan een meetingroom die inzetbaar is voor verenigingen of clubs die een lokaal nodig hebben. De niet afgewerkte kamer vooraan onder het open dak zouden we willen inzetten als plaats voor het koelschip.  
Geraamde kost: €15.000

 

Terras, tuin, tuinberging 

Het terras achteraan wordt een beton-gegoten geheel dat doorloopt in de Gildezaal zelf. Het terras komt zo ver als de bestaande tuinberging die ook vervangen zal worden. We zorgen voor voldoende afwatering.

De huidige gemetste tuinberging met golfplaten dak wordt afgebroken en vervangen door een iets grotere warme kamer. 

De rest van de tuin wordt heraangelegd met een grasperk op het overgrote deel van de oppervlakte. We willen ook graag een speeltuin aanleggen, en mikken op een wadi achteraan in de tuin. De muur aan de oogstkant wordt een hopmuur, kruidenbakken doorheen de tuin geven een levendig geheel. Fruitbomen creëeren voldoende schaduw.
Geraamde kost: €75.000

 

Gildezaal 

Dit wordt de brouwerij zelf. Er zal ook de mogelijkheid om hier plaats te nemen en het brouwproces te volgen terwijl er gezellig gedronken wordt. Dit is ook de plaats waar de (groeps-)bezoeken plaatsvinden.
De vloer van de zaal wordt beton-gegoten. Grote raampartijen achteraan geven uit op de tuin.
Geraamde kost: €220.000

Amai, da's best wat geld...

Klopt, en de bank staat al klaar. Maar we bouwden ook een crowdfunding uit waar je als consument (maar ook bedrijf) kan op instappen. En dat loont des te meer!
Ben je eerder van de winwin-lening? Contacteer ons dan even. We leggen je graag uit hoeveel dat kan opleveren!

Brouwerij Sweynbeer
Sweynbeerstraat 25
1982 Elewijt (Zemst)
BE0783.767.027

© 2024 Brouwerij Sweynbeer

PRIVACY & VOORWAARDEN

logo-nix18-white